รถยนต์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยหรือไม่?

รถยนต์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยหรือไม่?

BYD BD Auto Group

ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV มีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงสุกใส นอกจากนี้ยังมีความสนใจจากผู้บริโภคในเรื่องของความปลอดภัยของรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบสนองคำถามนี้ เราจะต้องพิจารณาดูจากหลายมุมมอง

ในเชิงเทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้ามีระบบความปลอดภัยที่มีความสมบูรณ์มาก ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บและจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย ระบบสัญญาณเตือนและระบบป้องกันอุบัติเหตุอื่นๆ ที่ทำให้รถ EV มีความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม

ในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานประจำวัน รถยนต์ไฟฟ้ามีจุดเด่นในเรื่องของความเงียบสงบ เนื่องจากไม่มีเสียงเครื่องยนต์สั่นสะเทือน และไม่มีก๊าซติดพิษที่ปล่อยออกมา เช่นเดียวกับการทำงานของเครื่องยนต์ที่น้อยลง ซึ่งทำให้ผู้ใช้รถมีประสิทธิภาพการขับขี่ที่ดีขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยของรถยนต์ไฟฟ้ายังขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาและการใช้งานของผู้ใช้งานเช่นเดียวกับรถยนต์ทุกประเภท การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถยนต์ไฟฟ้าโดยรวม

รถยนต์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยหรือไม่?

ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

การประกอบรถยนต์ EV มักมีการคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเหนือเพื่อรักษาการป้องกันการรั่วไฟฟ้าหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการชาร์จ นอกจากนี้ระบบควบคุมความเสถียรและการควบคุมความปลอดภัยอื่นๆ ที่มีอยู่ในรถยนต์ EV มีบทบาทสำคัญในการทำให้การขับรถยนต์ EV เป็นอย่างปลอดภัย

รถยนต์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยหรือไม่?

การรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารในรถยนต์ไฟฟ้า

อีกด้านหนึ่งของความปลอดภัยของรถยนต์ EV คือการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร มีความสำคัญที่จะรักษาการป้องกันการรั่วไฟฟ้าหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถยนต์ EV การรักษาและการดูแลทำความสะอาดแบตเตอรี่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อรักษาความปลอดภัยขณะใช้งานรถยนต์ EV

ความปลอดภัยของการใช้รถยนต์ EV และรถยนต์ปกติ โดยเฉพาะในกรณีของอุบัติเหตุเช่นการชนหรือคว่ำควายที่อาจเกิดขึ้น เราจำเป็นต้องพิจารณาหลายปัจจัยที่มีผลต่อระดับความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร ไมว่าจะเป็นรถ EV หรือรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ภายใน มีข้อดีต่างๆ ที่อาจช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยของรถยนต์ EV ดังนี้

  1. โครงสร้าง : โครงสร้างของรถยนต์ EV มักมีแนวโน้มที่จะออกแบบให้มีความปลอดภัยมากกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ จากการลดอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่ใช้เคลื่อนไหวภายในรถที่มากน้อยลงเป็นส่วนใหญ่ และให้พื้นที่มากขึ้นสำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
  2. การติดตั้งแบตเตอรี่ : รถยนต์ EV สามารถติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ได้หลายจุด ซึ่งส่งผลให้การออกแบบรถให้มีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อนำเอาอุปกรณ์ป้องกันภัยมาติดตั้ง, จัดการพื้นที่ว่างให้เพียงพอสำหรับการยุบตัวและกระจายแรงกระแทก (Crumple Zone) ที่ช่วยป้องกันการกระแทกของผู้โดยสารในกรณีอุบัติเหตุ
  3. แบตเตอรี่ Li-ion : แบตเตอรี่แบบนี้อาจมีโอกาสเสี่ยงในกรณีเกิดการระเบิด แต่มักมีการออกแบบแบตเตอรี่ให้มี Chilled Liquid Coolant เพื่อลดความเสี่ยง และเมื่อเกิดกรณีติดไฟเวียนขึ้น (Thermal Runaway) การติดไฟจะมักจะไหม้แค่ตัวแบตเตอรี่หรือบริเวณรอบๆ ใกล้เคียง ไม่ได้กระจายออกมามากนักเหมือนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันซึ่งหากเกิดการระเบิดอาจทำให้เกิดความเสียหายมากกว่า
รถยนต์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยหรือไม่?

การออกแบบระบบไฟฟ้าแรงสูงในรถยนต์ไฟฟ้า

การป้องกันไฟดูดและการตัดไฟสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

ในการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงสูงตามมาตรฐาน ISO 6469-3 ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการป้องกันไฟดูด รวมถึงการตัดไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ไปสัมผัสโดยตรงและโดยอ้อมกับระบบไฟฟ้าแรงสูงในรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV

ค่ากระแสรั่วไหลสำหรับไฟฟ้าแรงดันสูง

นอกจากนี้ ในการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงสูงในรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นั้น ยังมีข้อกำหนดในความปลอดภัยสำหรับไฟฟ้าแรงดันสูง โดยกำหนดให้มีค่ากระแสรั่วไหลต้องไม่เกิน 10 mA DC หรือ 2 mA AC เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน

รถยนต์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยหรือไม่?

มาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้าแรงสูงในรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV

สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยในด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือ High Voltage Safety ในรถยนต์ EV เพื่อเป็นการรับรองว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV ที่ผลิตออกมามีความปลอดภัยต่อการใช้งานประกอบไปด้วยมาตรฐานดังนี้

มาตรฐานสากล

มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าในสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าแรงสูงในรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV คือ

  • มาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) เช่น ISO 6469-3, ISO 17409
  • มาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) เช่น IEC 60664-1, IEC 61851-1
รถยนต์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยหรือไม่?

มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

สำหรับมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าแรงสูงในรถยนต์ EV คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เช่น มอก.3382, มอก.3060, มอก.3068 เป็นต้น

หากผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ EV รวมถึงผู้ที่ใช้รถยนต์ EV ต้องการจะรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV ของตน มีระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ได้มาตรฐานหรือไม่ ที่ TÜV SÜD พร้อมให้บริการตรวจสอบมาตรฐานและการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า ที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่า รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV ของคุณจะมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล และสามารถใช้ขับขี่ได้อย่างอุ่นใจที่สุด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

รถยนต์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยในการใช้งานประจำวันมากเท่าไรเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงทั่วไป?

ในมุมของความปลอดภัยในการใช้งานประจำวัน รถยนต์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยมากกว่ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงทั่วไป เนื่องจากไม่มีส่วนผลิตก๊าซต่างๆ ซึ่งสามารถลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ นอกจากนี้ รถยนต์ไฟฟ้ายังมีระบบความปลอดภัยอีกมากมาย เช่น ระบบการเบรกที่สมดุล การควบคุมการเคลื่อนไหวอัจฉริยะ เป็นต้น ทำให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นในการใช้งานประจำวัน

การชาร์จแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้ามีความปลอดภัยอย่างไร และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่?

การชาร์จแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้ามีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ซึ่งมักมีระบบการตรวจจับและป้องกันการไหลซึมของไฟฟ้า การอัตโนมัติของระบบการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ รถยนต์ไฟฟ้ามักมีระบบการสั่งการแบบอัตโนมัติที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ระบบการช่วยขับอัจฉริยะ เป็นต้น

ติดต่อเรา

บทความที่น่าสนใจ

Denza coming
Denza รัชดา – พระราม 9 Coming Soon พบกันเร็วๆ นี้
Seal vs Model 3
ในบทความนี้เราจะนำเสนอข้อมูลเพื่อช่วยให้ท่านตัดสินใจในการเลือกซื้อโดยเราจะเปรียบเทียบรุ่น BYD SEAL VS Tesla Model 3
BYD BD Auto Group บีดี ออโต้ กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD รายใหญ่ที่สุดในภาคใต้
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car Charger) ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ...
Battery BYD BD Auto Group
แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Car Battery เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ที่ใช้งานด้วยพลังง...
BYD BD Auto Group บีดี ออโต้ กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD รายใหญ่ที่สุดในภาคใต้
ค้นหาจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใกล้ฉันทั่วประเทศไทย ด้วยบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่สะดวกสบายและปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
BYD BD Auto Group งานแถลงนโยบายประจำปี 2567
งานแถลงนโยบายประจำปี 2567 ของ บริษัท บีดี ออโต้ กรุ๊ป จำกัด (BD Auto Group) ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ที่ใหญ่ท...