8 สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านครศรีธรรมราช

8 สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านครศรีธรรมราช

BYD BD Auto Group

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยที่มีความสวยงามและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจ นอกจากนี้เมืองนครศรีธรรมราชยังเป็นจุดสำคัญสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บีวายดี บีดี ออโต้ นครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนและการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนอย่างมากมาย โดยเฉพาะในด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านครศรีธรรมราช เพื่อสนับสนุนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่นี้ ด้วยความสะดวกสบายและความปลอดภัย นครศรีธรรมราชได้กำหนดสถานที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้สะดวกต่อการเข้าใช้งาน โดยมีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด 8 จุดที่สามารถบริการการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายดายและรวดเร็ว โดยไม่มีปัญหาในการใช้งานในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านครศรีธรรมราชที่เราแนะนำ

1. เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช

เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านครศรีธรรมราช

ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช มีการให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ โดยมีจุดชาร์จตั้งอยู่ที่บริเวณที่จอดรถของศูนย์การค้า เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่ทำธุระซื้อสินค้าหรือใช้บริการภายในเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการของเซ็นทรัล นครศรีธรรมราชหรือที่จุดชาร์จเองที่ตั้งอยู่บริเวณที่จอดรถของศูนย์การค้านั้น ๆ ตามเวลาทำการของศูนย์การค้า

ข้อมูลรายละเอียด

 • Onion มี 8 ตู้
 • แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/3dgajDqye9xV9rM39
 • บริการ : ห้องน้ำ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร
 • เวลาให้บริการ : 11:00 น. – 22:00 น.

2. ปั๊มพีที (PT Station) นครศรีธรรมราช 4

ปั๊มพีที (PT Station) นครศรีธรรมราช 4 สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านครศรีธรรมราช

ปั๊มพีที (PT Station) นครศรีธรรมราช 4 เป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น โดยมีอุปกรณ์ชาร์จที่ทันสมัยและปลอดภัย สถานีชาร์จนี้มีการให้บริการอย่างเป็นระบบและมีพื้นที่จอดรถที่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ ที่มีอยู่ในปั๊มพีที เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และบริการอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้ใช้บริการสะดวกสบายในการใช้บริการที่นี่ได้อย่างเต็มที่ สถานีชาร์จนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ให้บริการของปั๊มพีที นครศรีธรรมราช 4 ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้บริการสามารถเติมเชื้อเพลิงและใช้บริการอื่นๆ ได้อย่างครบวงจร

ข้อมูลรายละเอียด

 • Elex by Eget มี 1 ตู้
 • แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/5xos2w3muiDetrhp9
 • บริการ : ห้องน้ำ ร้านกาแฟ
 • เวลาให้บริการ : 24 ชม.

3. โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านครศรีธรรมราช

สถานีชาร์จ/จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่โรงแรมทวินโลตัส เป็นสถานที่ที่ให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงแรม ทวิน โลตัส ในเมืองนครศรีธรรมราช สถานีชาร์จนี้มีอุปกรณ์ชาร์จที่ทันสมัยและปลอดภัยสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จอดรถที่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้บริการ โดยสถานีชาร์จนี้เปิดให้บริการตลอดเวลาตามเวลาทำการของโรงแรมทวินโลตัส สำหรับลูกค้าทั่วไปและผู้พักอาศัยในโรงแรมสามารถเข้าใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยง่ายและสะดวก สถานีชาร์จนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการโรงแรม ทวิน โลตัส ซึ่งเป็นที่พักที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและท่องเที่ยวในเมืองนครศรีธรรมราช

4. ยูเนี่ยนนคร (The Union Nakhon)

the union Nakhon Si Thammarat charging (Web H)

สถานีชาร์จ/จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ The Union Nakhon คือสถานที่ที่ให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า The Union Nakhon ที่ตั้งอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราช สถานีชาร์จนี้มีอุปกรณ์ชาร์จที่ทันสมัยและปลอดภัยสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จอดรถที่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้บริการ สถานีชาร์จนี้เปิดให้บริการตลอดเวลาตามเวลาทำการของ The Union Nakhon สำหรับลูกค้าทั่วไปและผู้ที่เข้ามาช้อปปิ้งหรือเที่ยวชมห้างสรรพสินค้านี้สามารถเข้าใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยง่ายและสะดวก

 • PUPA Plug by PEA มี 4 ตู้ (นำสายชาร์จไปเอง)
 • แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/9xAqPJk6ZRnpnp4SA
 • บริการ : ห้องน้ำ ร้านกาแฟ
 • เวลาให้บริการ : 08:00 น. – 22:00 น.

5. ปั๊มบางจาก อ้อมค่าย นครศรีธรรมราช

ปั๊มบางจาก อ้อมค่าย

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ปั๊มบางจาก อ้อมค่ายคือสถานที่ให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในปั๊มบางจาก อ้อมค่าย ที่ตั้งอยู่ในอำเภออ้อมค่าย จังหวัดนครราชสีมา สถานีชาร์จนี้มีอุปกรณ์ชาร์จที่ทันสมัยและปลอดภัยสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จอดรถที่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้บริการ สถานีชาร์จนี้เปิดให้บริการตลอดเวลาตามเวลาทำการของปั๊มบางจาก อ้อมค่าย สำหรับลูกค้าทั่วไปและผู้ที่เดินทางผ่านจุดนี้สามารถเข้าใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยง่ายและสะดวก

 • PEA Volta มี 2 ตู้
 • แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/t31cLuCVtiJTgiHY9
 • บริการ : ห้องน้ำ ร้านกาแฟ
 • เวลาให้บริการ : 05:00 น. – 22:00 น.

6. ปั๊ม ปตท. อ้อมค่าย นครศรีธรรมราช

ปั๊ม ปตท. อ้อมค่าย

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ปั๊ม ปตท. อ้อมค่ายเป็นสถานที่ให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในปั๊มปตท. ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภออ้อมค่าย จังหวัดนครราชสีมา สถานีชาร์จนี้มีอุปกรณ์ชาร์จที่ทันสมัยและปลอดภัยสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จอดรถที่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้บริการ สถานีชาร์จนี้เปิดให้บริการตลอดเวลาตามเวลาทำการของปั๊มปตท. อ้อมค่าย สำหรับลูกค้าทั่วไปและผู้ที่เดินทางผ่านจุดนี้สามารถเข้าใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยง่ายและสะดวก

 • EV Station มี 1 ตู้
 • แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/rbD8pfcGDEuMJiEGA
 • บริการ : ห้องน้ำ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร
 • เวลาให้บริการ : ตลอด 24 ชม.

7. เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ นครศรีธรรมราช (Major Furniture Mall Nakhon Si)

Major Furniture Mall

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ Major Furniture Mall เป็นสถานที่ให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า Major Furniture Mall ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองใน ในกรุงเทพมหานคร สถานีชาร์จนี้มีอุปกรณ์ชาร์จที่ทันสมัยและปลอดภัยสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จอดรถที่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้บริการ สถานีชาร์จนี้เปิดให้บริการตลอดเวลาตามเวลาทำการของห้างสรรพสินค้า Major Furniture Mall สำหรับลูกค้าทั่วไปและผู้ที่เดินทางผ่านจุดนี้สามารถเข้าใช้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยง่ายและสะดวก

8. ปั๊ม ปตท. นาพรุ นครศรีธรรมราช

PTT naphu Nakhon Si Thammarat charging (Web H)

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ปั๊ม ปตท. นาพรุ คือจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ที่ปั๊ม ปตท. นาพรุ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอนาพรุ จังหวัดร้อยเอ็ด สถานที่นี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งแบบไดเร็คและอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาตามเวลาทำการของปั๊ม ปตท. นาพรุ

 • EV Station มี 1 ตู้
 • แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/WtixjXHeQRYGPyZp8
 • บริการ : ห้องน้ำ ร้านกาแฟ
 • เวลาให้บริการ : ตลอด 24 ชม.
สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านครศรีธรรมราช

ลิ้ง : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGs2od2uVvXPBlpevIA7W9ZanCod7fB9JiUqn5i58jJYg-uA/viewform

ติดต่อเรา

บทความที่น่าสนใจ

Denza coming
Denza รัชดา – พระราม 9 Coming Soon พบกันเร็วๆ นี้
Seal vs Model 3
ในบทความนี้เราจะนำเสนอข้อมูลเพื่อช่วยให้ท่านตัดสินใจในการเลือกซื้อโดยเราจะเปรียบเทียบรุ่น BYD SEAL VS Tesla Model 3
BYD BD Auto Group บีดี ออโต้ กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD รายใหญ่ที่สุดในภาคใต้
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car Charger) ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ...
Battery BYD BD Auto Group
แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Car Battery เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ที่ใช้งานด้วยพลังง...
BYD BD Auto Group บีดี ออโต้ กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD รายใหญ่ที่สุดในภาคใต้
ค้นหาจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใกล้ฉันทั่วประเทศไทย ด้วยบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่สะดวกสบายและปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
BYD BD Auto Group งานแถลงนโยบายประจำปี 2567
งานแถลงนโยบายประจำปี 2567 ของ บริษัท บีดี ออโต้ กรุ๊ป จำกัด (BD Auto Group) ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ที่ใหญ่ท...