BD AUTO logo
4 วิธีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่คุณต้องรู้

4 วิธีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่คุณต้องรู้

BYD BD Auto Group

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าต้องเข้าใจและทำความรู้จักเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้เราจะสำรวจวิธีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคที่ช่วยให้การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อ

วิธีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่คุณต้องรู้

ประเภทของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

1. การชาร์จแบบธรรมดา (AC Charging)

การชาร์จแบบธรรมดาใช้กระแสสลับ (AC) ซึ่งสามารถทำได้ผ่านปลั๊กไฟบ้านทั่วไปหรือผ่านเครื่องชาร์จแบบติดผนัง (Wallbox)

 • การชาร์จผ่านปลั๊กไฟบ้าน (Level 1 Charging): ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 120 โวลต์ เป็นวิธีที่ช้าที่สุด ใช้เวลาประมาณ 8-20 ชั่วโมงในการชาร์จเต็ม ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่
 • การชาร์จผ่าน Wallbox (Level 2 Charging): ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 240 โวลต์ ซึ่งสามารถติดตั้งที่บ้านหรือที่ทำงาน ใช้เวลาประมาณ 4-8 ชั่วโมงในการชาร์จเต็ม

2. การชาร์จแบบเร็ว (DC Fast Charging)

การชาร์จแบบเร็วใช้กระแสตรง (DC) ซึ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการชาร์จระหว่างการเดินทางไกล

 • DC Fast Charging (Level 3 Charging): ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงในการชาร์จจาก 0% ถึง 80% เหมาะสำหรับสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะ เช่น สถานีบริการน้ำมัน หรือสถานีชาร์จไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้า

3. การชาร์จแบบเร็วพิเศษ (Ultra-Fast Charging)

การชาร์จแบบเร็วพิเศษเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ในเวลาไม่กี่นาที แต่อาจมีสถานีชาร์จที่รองรับเทคโนโลยีนี้จำนวนน้อยและมักตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการสูง

วิธีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่คุณต้องรู้

ขั้นตอนหรือวิธีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จ

 • ตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าของคุณสามารถรองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ได้รับการรับรองและมีคุณภาพดี

ขั้นตอนที่ 2 : การเชื่อมต่อรถยนต์กับอุปกรณ์ชาร์จ

 • เสียบปลั๊กชาร์จเข้ากับช่องเสียบชาร์จของรถยนต์อย่างแน่นหนา
 • ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะการชาร์จเริ่มทำงาน

ขั้นตอนที่ 3 : การตั้งค่าการชาร์จ

 • ตั้งค่าการชาร์จผ่านแอปพลิเคชันหรือหน้าจอของรถยนต์ (ถ้ามี)
 • เลือกโหมดการชาร์จ เช่น การชาร์จทันทีหรือการตั้งเวลาชาร์จ

ขั้นตอนที่ 4 : การตรวจสอบและยืนยันการชาร์จ

 • ตรวจสอบว่าการชาร์จกำลังทำงานโดยดูจากไฟแสดงสถานะบนอุปกรณ์ชาร์จหรือแอปพลิเคชัน
 • หากมีปัญหา ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อและรีเซ็ตอุปกรณ์ชาร์จตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ขั้นตอนที่ 5 : การยกเลิกการชาร์จ

 • เมื่อการชาร์จเสร็จสิ้น ให้หยุดการชาร์จผ่านแอปพลิเคชันหรือปุ่มหยุดบนอุปกรณ์ชาร์จ
 • ถอดปลั๊กชาร์จออกจากรถยนต์และเก็บอุปกรณ์ชาร์จอย่างเป็นระเบียบ
วิธีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่คุณต้องรู้

เคล็ดลับในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

การชาร์จให้มีประสิทธิภาพ

 • ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อระดับพลังงานต่ำกว่า 20% เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
 • หลีกเลี่ยงการชาร์จเต็ม 100% บ่อยครั้ง เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น

การใช้แอปพลิเคชันวางแผนการชาร์จ

 • ใช้แอปพลิเคชันวางแผนการเดินทางและการชาร์จเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความกังวลเรื่องการหาสถานีชาร์จ
 • บางแอปพลิเคชันสามารถแจ้งเตือนสถานะการชาร์จและช่วยค้นหาสถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุดได้

การดูแลรักษาอุปกรณ์ชาร์จ

 • ทำความสะอาดช่องเสียบชาร์จและสายชาร์จอย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบสายชาร์จและปลั๊กว่ามีความเสียหายหรือไม่ และเปลี่ยนทันทีหากพบปัญหา
วิธีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่คุณต้องรู้

ข้อดีของการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้รถยนต์ไฟฟ้าช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารมลพิษอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประหยัดค่าใช้จ่าย

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามักมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการเติมน้ำมัน นอกจากนี้การบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้ายังมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน

ประสิทธิภาพสูง

รถยนต์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล และมีการตอบสนองที่รวดเร็วเมื่อเร่งความเร็ว

วิธีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่คุณต้องรู้

สรุป

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามีหลายขั้นตอนที่สำคัญที่คุณควรทราบ เริ่มต้นจากการเลือกชาร์จที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับรถยนต์ของคุณ ต่อมาคือการเชื่อมต่อและชาร์จอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด อย่าลืมดูแลและรักษาระบบชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในระยะยาว

คำถามที่พบบ่อย

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใช้เวลานานแค่ไหน?

เวลาที่ใช้ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเภทของการชาร์จ

 • การชาร์จแบบธรรมดา (Level 1 Charging): ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 120 โวลต์ ใช้เวลาประมาณ 8-20 ชั่วโมงในการชาร์จเต็ม ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่
 • การชาร์จแบบธรรมดา (Level 2 Charging): ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 240 โวลต์ ใช้เวลาประมาณ 4-8 ชั่วโมงในการชาร์จเต็ม
 • การชาร์จแบบเร็ว (DC Fast Charging): ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงในการชาร์จจาก 0% ถึง 80%

สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านได้อย่างไรบ้าง?

คุณสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านได้ด้วยวิธีการดังนี้

 • การชาร์จผ่านปลั๊กไฟบ้าน (Level 1 Charging): ใช้ปลั๊กไฟบ้านทั่วไป (120 โวลต์) เพียงแค่เสียบปลั๊กชาร์จเข้ากับช่องเสียบชาร์จของรถยนต์
 • การติดตั้ง Wallbox (Level 2 Charging): ติดตั้งเครื่องชาร์จแบบติดผนัง (Wallbox) ที่บ้านหรือในโรงรถ ซึ่งใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 240 โวลต์ และสามารถชาร์จได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการชาร์จผ่านปลั๊กไฟบ้านทั่วไป

มีวิธีการใดบ้างในการเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า?

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามีหลายวิธี เช่น

 • ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อระดับพลังงานต่ำกว่า 20%: เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
 • หลีกเลี่ยงการชาร์จเต็ม 100% บ่อยครั้ง: เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น
 • ใช้แอปพลิเคชันวางแผนการชาร์จ: แอปพลิเคชันสามารถช่วยค้นหาสถานีชาร์จที่ใกล้ที่สุด และแจ้งเตือนสถานะการชาร์จ
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ชาร์จ: ทำความสะอาดช่องเสียบชาร์จและสายชาร์จอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบว่าไม่มีความเสียหาย

ติดต่อเรา

บทความที่น่าสนใจ

BYD ATTO3 X Businessman (NEW BYD ATTO 3 QUANTUM BLACK)
ในยุคที่รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็กลายเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ต้องให้ความสำคัญ...
BYD BD Auto Group บีดี ออโต้ กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD รายใหญ่ที่สุดในภาคใต้
ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวงการยานยนต์ไปอย่างรวดเร็ว ระบบขับขี่อัจฉริยะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ...
DSC07339 (Web H)
รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการยานยนต์ทั่วโลก ในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้านั้น ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ...
รถยนต์ไฟฟ้า BYD Seal
ในโลกของยานยนต์และเครื่องจักร “แรงม้า” หรือ “Horsepower (HP)” เป็นหน่วยวัดกำลังที่คุ้นหูเราทุกคน...
รถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin
ยางปัดน้ำฝน (Windshield Wipers) เป็นอุปกรณ์สำคัญในยานยนต์ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้อย่างชัดเจนในขณะท...
รถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin
ระบบไอเสีย (Exhaust System) เป็นองค์ประกอบสำคัญของยานยนต์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมและจัดการไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อ...