BD AUTO logo
การทำใบขับขี่ใหม่และต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ต้องทำอย่างไร?

การทำใบขับขี่ใหม่และต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ต้องทำอย่างไร?

BYD BD Auto Group

การขับขี่รถยนต์บนถนนอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย จำเป็นต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ซึ่งการทำใบขับขี่ใหม่และการต่อใบขับขี่เป็นขั้นตอนที่ทุกคนควรรู้และปฏิบัติตาม เพื่อให้สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจและไม่มีปัญหาทางกฎหมาย บทความนี้จะนำเสนอขั้นตอนและข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำใบขับขี่ใหม่และการต่อใบขับขี่ในประเทศไทย เพื่อให้คุณสามารถเตรียมตัวและดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

การทำใบขับขี่ใหม่

การทำใบขับขี่ใหม่สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลในประเทศไทยเป็นขั้นตอนที่ต้องผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบตามที่กฎหมายกำหนด ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ

 1. การเตรียมเอกสาร
  • บัตรประชาชน (ตัวจริงและสำเนา)
  • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (บางสำนักงานอาจไม่ต้องการ)
 2. การยื่นคำขอและการลงทะเบียน
  • ไปที่สำนักงานขนส่งในเขตที่คุณอาศัยอยู่
  • กรอกแบบฟอร์มคำขอทำใบขับขี่ใหม่
  • ชำระค่าธรรมเนียมและค่าทดสอบ
 3. การฝึกอบรมและการทดสอบ
  • เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรและความปลอดภัยในการขับขี่
  • ผ่านการทดสอบทางทฤษฎีที่ประกอบด้วยข้อสอบเกี่ยวกับกฎจราจรและเครื่องหมายจราจร
  • ผ่านการทดสอบทางปฏิบัติที่ประกอบด้วยการขับขี่ในสนามทดสอบ
 4. การรับใบขับขี่
  • หากผ่านการทดสอบทั้งหมด คุณจะได้รับใบขับขี่ชั่วคราว (มีอายุ 2 ปี)
  • ใบขับขี่ชั่วคราวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ส่วนบุคคลแบบ 5 ปีได้หลังจากครบ 2 ปี

การต่อใบขับขี่

การต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในประเทศไทยมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติแตกต่างกันไปตามประเภทของใบขับขี่ ดังนี้:

 1. การต่อใบขับขี่ชั่วคราว (2 ปี) เป็นใบขับขี่ 5 ปี
  • เตรียมเอกสาร:
   • ใบขับขี่ชั่วคราว (ตัวจริงและสำเนา)
   • บัตรประชาชน (ตัวจริงและสำเนา)
   • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
  • ยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่ง
  • ผ่านการอบรมและทดสอบสายตา ความไวต่อแสง และความสามารถในการมองเห็นในมุมต่าง ๆ
  • ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบขับขี่ 5 ปี
 2. การต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็นใบขับขี่ 5 ปีต่อไป
  • เตรียมเอกสาร:
   • ใบขับขี่ 5 ปี (ตัวจริงและสำเนา)
   • บัตรประชาชน (ตัวจริงและสำเนา)
  • ยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่ง
  • ผ่านการอบรมและทดสอบสายตา ความไวต่อแสง และความสามารถในการมองเห็นในมุมต่าง ๆ
  • ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบขับขี่ 5 ปีใหม่

ค่าธรรมเนียมในการทำใบขับขี่และต่อใบขับขี่

 • ค่าธรรมเนียมใบขับขี่ชั่วคราว (2 ปี) ราคาประมาณ 205 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบขับขี่ส่วนบุคคล (5 ปี) ราคาประมาณ 505 บาท

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ควรตรวจสอบวันหมดอายุของใบขับขี่ล่วงหน้าและทำการต่อใบขับขี่ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 1 เดือน
 • หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนใหม่
 • หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ต้องผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียนและปฏิบัติใหม่

สรุป

การทำใบขับขี่ใหม่และการต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในประเทศไทยเป็นกระบวนการที่ต้องผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบตามที่กฎหมายกำหนด การเตรียมเอกสารและการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องจะช่วยให้การทำและต่อใบขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว

ติดต่อเรา

บทความที่น่าสนใจ

BYD ATTO3 X Businessman (NEW BYD ATTO 3 QUANTUM BLACK)
ในยุคที่รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็กลายเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ต้องให้ความสำคัญ...
BYD BD Auto Group บีดี ออโต้ กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD รายใหญ่ที่สุดในภาคใต้
ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวงการยานยนต์ไปอย่างรวดเร็ว ระบบขับขี่อัจฉริยะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ...
DSC07339 (Web H)
รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการยานยนต์ทั่วโลก ในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้านั้น ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ...
รถยนต์ไฟฟ้า BYD Seal
ในโลกของยานยนต์และเครื่องจักร “แรงม้า” หรือ “Horsepower (HP)” เป็นหน่วยวัดกำลังที่คุ้นหูเราทุกคน...
รถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin
ยางปัดน้ำฝน (Windshield Wipers) เป็นอุปกรณ์สำคัญในยานยนต์ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้อย่างชัดเจนในขณะท...
รถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin
ระบบไอเสีย (Exhaust System) เป็นองค์ประกอบสำคัญของยานยนต์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมและจัดการไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อ...