รถยนต์ไฮบริด VS รถยนต์ไฟฟ้า มีความแตกต่างกันอย่างไร?

รถยนต์ไฮบริด VS รถยนต์ไฟฟ้า มีความแตกต่างกันอย่างไร?

BYD BD Auto Group

เพิ่มเติมความความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง “รถยนต์ไฮบริด VS รถยนต์ไฟฟ้า” ด้วยข้อมูลที่ละเอียดและมีความครอบคลุม ในบทความนี้เราจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงพลังงานและเทคโนโลยีที่ถูกใช้ในทั้งสองประเภทของรถยนต์ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกรถยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการและวิถีชีวิตของคุณได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ลองอ่านกันเลย

รถยนต์ไฮบริด VS รถยนต์ไฟฟ้า มีความแตกต่างกันอย่างไร?

รถยนต์ไฮบริด (Hybrid) คืออะไร?

รถยนต์ไฮบริด (Hybrid) คือรถยนต์ที่ใช้พลังงานสองอย่างผสมระหว่างพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงกับพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งหลักการของรถยนต์ไฮบริด จะเป็นการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ที่แบตเตอรี่ซึ่งถูกผลิตขึ้นมาเฉพาะสำหรับรถยนต์ประเภทนี้ และจะทำงานใน ช่วงที่เครื่องยนต์ใช้ความเร็วในรอบต่ำหรือจอดรถติดไฟแดง รวมถึงช่วงออกตัวในช่วงที่ใช้ความเร็วไม่มาก จากนั้นเมื่อความเร็วสูงขึ้นระบบ จะตัดการทำงานไปที่ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำงานกับเครื่องยนต์ปกติ

การทำงานของระบบไฮบริด

  1. อัตราการเร่งของเครื่องยนต์จะอยู่ที่ความเร็ว 50-112 กิโลเมตร/ชั่วโมง เครื่องยนต์ทำงานพร้อมกับมอเตอร์ แรงบิดจากมอเตอร์จะช่วยให้อัตราเร่งดีขึ้นใช้ในการเร่งความเร็ว
  2. รอบการทำงานของเครื่องยนต์ต่ำมอเตอร์ทำงานทั้งหมด เครื่องยนต์ดับใช้แบตเตอรี่อย่างเดียว ถ้าแบตเตอรี่ใกล้หมด เครื่องยนต์จะทำงานปั่นไปให้มอเตอร์ขาร์จกลับเข้าแบตเตอรี่
  3. รอบการทำงานของเครื่องยนต์ขณะเร่งสูงและมีความเร็วคงที่ เกิดแรงบิดเครื่องยนต์เต็มที่ ทำให้รับกำลังมาจากเครื่องยนต์แล้วชาร์จกลับเข้าแบตเตอรี่
  4. ขณะที่ปล่อยคันเร่ง เครื่องยนต์จะหยุดทำงาน พลังงานจากล้อจะย้อนเข้ามาชาร์จกลับให้มอเตอร์เข้าแบตเตอรี่ระบบไฮบริดใช้มอเตอร์ ไฟฟ้าสองตัว ตัวแรกใช้ขับเคลื่อน ตัวสองให้ชาร์จกลับและแปลงพลังงานกลเป็นไฟฟ้าจ่ายมอเตอร์ขับเคลื่อนได้โดยตรง โดยทั้งสองตัวนี้จะหมุนตรงข้ามกัน 
รถยนต์ไฮบริด VS รถยนต์ไฟฟ้า มีความแตกต่างกันอย่างไร?

รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV คืออะไร?

รถยนต์ไฟฟ้า หรือที่เรียกกันว่า “รถ EV (Electric Vehicle)” เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน 100% และสามารถชาร์จไฟได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อแบตเตอรี่หมด รถยนต์ไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อน คือ แบตเตอรี่ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า

การทำงานของรถยนต์ไฟฟ้า

เริ่มต้นจากแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ต่อมาเป็นตัวแปลงกระแสไฟฟ้าจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และส่งไปยังมอเตอร์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรถยนต์ เรียกได้ว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่สมบูรณ์ ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าพลังงานไฟฟ้ามีราคาน้อยกว่าพลังงานเชื้อเพลิง ที่สำคัญที่สุดรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีการปล่อยไอเสียจึงไม่สร้างมลภาวะให้แก่โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รถยนต์ไฮบริด VS รถยนต์ไฟฟ้า มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ตารางเปรียบเทียบรถยนต์ไฮบริด VS รถยนต์ไฟฟ้า

ลักษณะรถยนต์ไฮบริด (Hybrid)รถยนต์ไฟฟ้า / รถ EV
การขับเคลื่อนใช้ทั้งพลังงานจากเครื่องยนต์เชื้อเพลิงและไฟฟ้าใช้เฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
พลังงานพลังงานจากเครื่องยนต์เชื้อเพลิงและไฟฟ้าเฉพาะพลังงานไฟฟ้า
ระยะทางการขับขี่มีระยะทางการขับขี่ทั้งรถยนต์แบบน้ำมันและไฟฟ้าขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่รถ EV บางรุ่นสามารถวิ่งได้ระยะทางยาว
การชาร์จไม่ต้องชาร์จ พลังงานไฟฟ้าสร้างขึ้นจากการเบรกต้องชาร์จแบตเตอรี่ ใช้ชาร์จไฟฟ้าจากประจำห้องหรือสถานีชาร์จ
ประหยัดน้ำมันมีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันมากกว่าเพราะใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก
พลังงานสะอาดลดการใช้น้ำมันและลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะขับขี่
ราคาราคามีความหลากหลายตามรุ่นและยี่ห้อราคาสูงกว่า แต่มีทุนที่ประหยัดน้ำมันและบำรุงรักษาต่ำกว่า
การบำรุงรักษาต้องบำรุงรักษาตามเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้ามีส่วนประกอบน้อย ไม่ต้องบำรุงรักษาเครื่องยนต์

หมายเหตุ : คุณลักษณะที่กล่าวถึงมีความหลากหลายตามรุ่นและยี่ห้อของรถ การทำงานและความสามารถของรถอาจแตกต่างกันไป

สรุป

รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้ามีความแตกต่างกันอย่างมากในเทคโนโลยีและวัตถุดิบที่ใช้ในการขับเคลื่อน รถยนต์ไฮบริดใช้เชื้อเพลิงทั้งแบบเบนซินและไฮบริดเพื่อขับเคลื่อน ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เทคโนโลยีที่ใช้ในรถยนต์ไฮบริดมักมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการบำรุงรักษาที่ต้องการมากขึ้น ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ามักมีโครงสร้างที่ง่ายและมีความเสียหายน้อยกว่า แต่จำกัดในระยะทางการขับเคลื่อนที่ระยะไกลโดยการจำกัดแรงรับทางไฟฟ้าของแบตเตอรี่ คำตอบเกี่ยวกับว่าควรเลือกรถยนต์ไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา

บทความที่น่าสนใจ

Denza coming
Denza รัชดา – พระราม 9 Coming Soon พบกันเร็วๆ นี้
Seal vs Model 3
ในบทความนี้เราจะนำเสนอข้อมูลเพื่อช่วยให้ท่านตัดสินใจในการเลือกซื้อโดยเราจะเปรียบเทียบรุ่น BYD SEAL VS Tesla Model 3
BYD BD Auto Group บีดี ออโต้ กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD รายใหญ่ที่สุดในภาคใต้
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car Charger) ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ...
Battery BYD BD Auto Group
แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Car Battery เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ที่ใช้งานด้วยพลังง...
BYD BD Auto Group บีดี ออโต้ กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD รายใหญ่ที่สุดในภาคใต้
ค้นหาจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใกล้ฉันทั่วประเทศไทย ด้วยบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่สะดวกสบายและปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
BYD BD Auto Group งานแถลงนโยบายประจำปี 2567
งานแถลงนโยบายประจำปี 2567 ของ บริษัท บีดี ออโต้ กรุ๊ป จำกัด (BD Auto Group) ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ที่ใหญ่ท...