BD AUTO logo
ความแตกต่างของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC กับ DC

ความแตกต่างของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC กับ DC

BYD BD Auto Group

การเปลี่ยนสภาพการใช้งานของยานพาหนะไฟฟ้ากำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากในปัจจุบัน การพัฒนาของเทคโนโลยีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความเร็วในการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าอย่างมาก ในบทความนี้เราจะมาศึกษาและเปรียบเทียบระหว่างชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC และ DC ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC กับ DC

ความแตกต่างระหว่างการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC กับ DC

1. ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC (Alternating Current)

ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC เป็นวิธีการชาร์จที่ใช้กระแสไฟฟ้าสลับซึ่งมักใช้ในสถานที่ที่มีการใช้งานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เช่น บ้าน อาคาร ห้างสรรพสินค้า และสถานที่สาธารณะอื่นๆ การชาร์จแบบ AC มักใช้เวลานานกว่าชาร์จแบบ DC Fast charge แต่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

ข้อดีของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC มีข้อดีหลายประการที่ผู้ใช้งานควรทราบ เช่น

 1. ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า : การใช้งานระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC มักมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้งานแบบ DC Fast charge ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการชาร์จ
 2. สามารถใช้งานได้ทั่วไป : ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC มักมีจุดชาร์จที่หลากหลายที่สามารถใช้งานได้ทั่วไป เช่น บ้าน อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ทำให้ผู้ใช้งานสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ในที่สะดวกและง่ายดาย
 3. ไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า : การใช้งานระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC มักไม่มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าในพื้นที่นั้น ซึ่งช่วยลดความต้องกังวลในเรื่องความเสียหายของระบบไฟฟ้า
 4. มีระบบชาร์จแบบอัจฉริยะ : บางระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC มีการออกแบบให้มีฟังก์ชั่นอัจฉริยะ เช่น สามารถตั้งเวลาชาร์จได้ หรือสามารถควบคุมการชาร์จผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน
 5. สามารถรักษาแบตเตอรี่ได้ดี : การชาร์จแบบ AC มักมีความต่ำในการสร้างความร้อน ทำให้มีผลต่อการรักษาแบตเตอรี่ได้ดี และช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในระยะยาว
 6. เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการความเร่งด่วน : ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการความเร่งด่วนในการชาร์จ เช่น การใช้งานในบ้านหรือสถานที่ที่มีเวลาในการชาร์จเพียงพอ

ดังนั้นการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC มีข้อดีหลายประการที่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการชาร์จ

ข้อเสียของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC

 1. การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC มีข้อเสียบางประการที่ควรพิจารณาก่อนการใช้งาน โดยเฉพาะในบางสถานการณ์ ดังนี้
 2. ความช้าในการชาร์จ: การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC มักใช้เวลานานกว่าการชาร์จแบบ DC Fast charge ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานต้องใช้เวลานานขึ้นในการรอชาร์จ
 3. ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร่งด่วน: ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร่งด่วนในการชาร์จ เช่น การเดินทางไกลหรือการใช้งานในสถานที่ที่มีเวลาในการชาร์จจำกัด
 4. ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในระยะยาว: ถึงแม้การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC จะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการชาร์จแบบ DC Fast charge ในระยะเวลาสั้น แต่ในระยะยาวอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เนื่องจากการใช้งานที่ต้องการชาร์จบ่อยๆ
 5. การรักษาแบตเตอรี่อย่างเป็นเลิศ: การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC อาจทำให้มีการรับประกันความแข็งแรงและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่น้อยลง เนื่องจากการชาร์จแบบเต็มที่อาจสร้างความร้อนในแบตเตอรี่
 6. จำกัดในการใช้งาน: บางสถานที่หรือสถานการณ์อาจจำกัดในการใช้งานระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC เนื่องจากจุดชาร์จอาจไม่สะดวกหรือไม่เพียงพอ
 7. ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานระยะยาว: การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC มักไม่เหมาะสำหรับการใช้งานระยะยาวที่ต้องการการชาร์จบ่อยๆ ซึ่งอาจทำให้มีปัญหาในการใช้งานในระยะยาว

ดังนั้นผู้ใช้งานควรพิจารณาข้อเสียของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC และพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจใช้งานในรูปแบบนี้

2. ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC (Direct Current)

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC เป็นวิธีการชาร์จที่ใช้กระแสไฟฟ้าตรงโดยใช้ระบบการชาร์จที่มีความสามารถในการให้พลังงานไฟฟ้าได้เร็วกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการชาร์จเร็วและสะดวก เช่น การเดินทางไกล หรือการใช้งานในที่ที่มีเวลาจำกัด

ข้อดีของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC Fast charge มีข้อดีหลายประการที่ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการการชาร์จเร็วและสะดวกสบาย ดังนี้

 1. ความเร็วในการชาร์จ : หนึ่งในข้อดีที่สำคัญของการใช้งานระบบ DC Fast charge คือความเร็วในการชาร์จที่สูงกว่า โดยสามารถชาร์จได้เร็วถึง 80-100% ของแบตเตอรี่ภายในเวลาเพียง 30-60 นาที ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและไม่ต้องรอนานในขณะชาร์จ
 2. สะดวกสบายและเรียบง่าย : ระบบ DC Fast charge มักมีอุปกรณ์ชาร์จที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบาย โดยสามารถชาร์จได้ที่จุดชาร์จสาธารณะหรือที่สถานที่ต่างๆ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถชาร์จรถไฟฟ้าได้ตลอดเวลาและไม่ต้องมีความยุ่งยากในการติดตั้งอุปกรณ์
 3. การเซฟเวลา : การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC Fast charge ช่วยเซฟเวลาให้กับผู้ใช้งานมากขึ้น เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการชาร์จน้อยลง ทำให้สามารถใช้งานรถไฟฟ้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้เวลานานในการรอชาร์จ
 4. เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง : สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการการเดินทางไกล การมีระบบชาร์จ DC Fast charge ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง เพราะสามารถชาร์จรถไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานได้เร็ว ทำให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหาจุดชาร์จในระหว่างเดินทาง
 5. การใช้งานที่แข็งแกร่งและมั่นคง : ระบบ DC Fast charge มีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการให้พลังงานไฟฟ้าได้เร็ว ซึ่งทำให้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามีการใช้งานที่มั่นคงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC Fast charge เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความเร็วและสะดวกสบายในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและทันสมัย

ข้อเสียของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC Fast charge มีข้อดีในด้านความเร็วและสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม มีข้อเสียบางประการที่ผู้ใช้งานควรพิจารณาด้วย เช่น

 1. ค่าใช้จ่ายสูง : การใช้งานระบบ DC Fast charge มักมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการชาร์จแบบ AC ซึ่งอาจเป็นภาระต่อผู้ใช้งานที่ต้องการชาร์จบ่อยๆ หรือใช้งานรถไฟฟ้าในระยะยาว
 2. จำกัดในจุดชาร์จ : จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC Fast charge มักจำกัดอยู่ที่สถานที่เฉพาะ เช่น สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หรือสถานที่ที่ติดตั้งระบบชาร์จด้วยเทคโนโลยีนี้ ซึ่งอาจทำให้มีความไม่สะดวกในการหาจุดชาร์จในบางพื้นที่
 3. ความสุขภาพของแบตเตอรี่ : การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยระบบ DC Fast charge มักจะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าถูกชาร์จแบบเต็มที่แบบรวดเร็ว ซึ่งอาจมีผลต่อความสุขภาพของแบตเตอรี่ในระยะยาว โดยอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงเร็วขึ้น
 4. ผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า : การใช้งานระบบ DC Fast charge ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากในช่วงเวลาสั้น อาจส่งผลต่อระบบไฟฟ้าในพื้นที่นั้น โดยอาจทำให้มีการใช้งานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ภูมิภาคไฟฟ้ามีการใช้งานมากและส่งผลต่อค่าไฟฟ้าของผู้ใช้งาน
 5. การรักษาแบตเตอรี่ : การชาร์จแบตเตอรี่ด้วย DC Fast charge อาจทำให้ต้องรักษาแบตเตอรี่อย่างระมัดระวัง เนื่องจากการชาร์จที่เร็วอาจสร้างความร้อนสูงขึ้นซึ่งอาจมีผลต่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

ดังนั้น ผู้ใช้งานควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ DC Fast charge อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจใช้บริการชาร์จในรูปแบบนี้

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC กับ DC

ลักษณะAC ChargeDC Fast Charge
ความเร็วในการชาร์จชาร์จช้ากว่าในการเติมแบตเตอรี่ (เวลาชาร์จมากกว่า 1 ชั่วโมง)ชาร์จเร็วและอัตโนมัติ สามารถเติมแบตเตอรี่ได้ถึง 80-100% ภายใน 30-60 นาที
ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่ำกว่าในการชาร์จแต่ละครั้ง แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในระยะยาวเมื่อคำนึงถึงค่าไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายสูงกว่าในการชาร์จแต่ละครั้ง แต่อาจประหยัดเวลาและเงินในระยะยาวเนื่องจากชาร์จเร็วและไม่ต้องรอนาน
สถานที่ใช้งานสามารถใช้งานที่สถานที่ทั่วไป เช่น บ้าน อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าจำกัดที่สถานที่ที่มีระบบชาร์จ DC Fast charge อาจต้องใช้งานที่สถานีชาร์จหรือจุดชาร์จที่เฉพาะเจาะจง
ความแข็งแรงของแบตเตอรี่การชาร์จแบบ AC มักจะมีการรับประกันความแข็งแรงและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ดีกว่า แต่มีความเร็วในการชาร์จน้อยลงการชาร์จแบบ DC Fast charge อาจส่งผลต่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในระยะยาว เนื่องจากการชาร์จเร็วและการส่งกำลังไฟฟ้าที่มาก
การใช้งานที่ต้องการความเร่งด่วนไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร่งด่วนในการชาร์จ เช่น การเดินทางไกลหรือการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการเร็วเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร่งด่วนในการชาร์จ เช่น การเดินทางไกลหรือการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการเร็ว
ความแตกต่างของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC กับ DC

ความแตกต่างระหว่าง AC และ DC

 1. ความเร็วในการชาร์จ
  • AC: มักใช้เวลานานกว่า DC เนื่องจากการกระแสไฟฟ้าสลับใช้เวลาในการชาร์จมากกว่า
  • DC : ชาร์จได้เร็วกว่ามากเนื่องจากระบบการชาร์จตรงและมีความสามารถในการให้พลังงานไฟฟ้าได้เร็ว
 2. ความสะดวกสบาย
  • AC : เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีเวลาในการชาร์จมากพอ
  • DC : ใช้เวลาน้อยกว่าและเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการการชาร์จเร็ว
 3. ค่าใช้จ่าย
  • AC : มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า DC แต่ต้องใช้เวลาในการชาร์จนานกว่า
  • DC : มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า AC แต่ชาร์จได้เร็วกว่าและสะดวกสบายมากขึ้น

ตารางเปรียบเทียบระหว่างการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC กับ DC

ประเภทการชาร์จAC (courtesy charging)DC Fast Charge
ความเร็วช้าเร็ว
สถานที่ติดตั้งทุกที่สถานีชาร์จหรือสถานีเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายมักจะเป็นฟรีหรือค่าใช้จ่ายต่ำค่าใช้จ่ายสูงกว่า
ความจุของแบตเตอรี่ชาร์จเต็มให้ได้ชาร์จเต็มได้ในเวลาเร็ว
ความแตกต่างของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC กับ DC

สรุป

การเลือกใช้วิธีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC และ DC ขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของแต่ละบุคคล ถ้าต้องการการชาร์จเร็วและสะดวกสบาย สามารถเลือกใช้ DC ได้ แต่ถ้าต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถรอเวลาการชาร์จได้ AC ก็เป็นทางเลือกที่ดีในสถานที่ที่มีเวลาพอใช้งานได้ดีๆ อย่างไรก็ดี การพัฒนาเทคโนโลยีชาร์จยิ่งทำให้การใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าเป็นเรื่อ

ติดต่อเรา

บทความที่น่าสนใจ

BYD BD Auto Group บีดี ออโต้ กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD รายใหญ่ที่สุดในภาคใต้
ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังคึกคักอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด BYD เตรียมส่ง BYD Seal U รถ SUV พลังงานใหม่ ...
ReverSharger หรือ RÊVERSHARGER นวัตกรรมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์สภาพอากาศ การใช้พลังงานสะอาด และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญ เพื่อลดการปล...
BYD BD Auto Group บีดี ออโต้ กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD รายใหญ่ที่สุดในภาคใต้
บริษัทคาร์ซัม (Carsome) เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายรถยนต์มือสองออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ...
รถยนต์ไฟฟ้า BYD ATTO 3
การเดินทางโดยรถบัสเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัด แต่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่โดยสาร จำเป็นต้องรู้จักวิธีการใช้งานทางออกฉุก...
Denza coming
Denza รัชดา – พระราม 9 Coming Soon พบกันเร็วๆ นี้
Seal vs Model 3
ในบทความนี้เราจะนำเสนอข้อมูลเพื่อช่วยให้ท่านตัดสินใจในการเลือกซื้อโดยเราจะเปรียบเทียบรุ่น BYD SEAL VS Tesla Model 3