กิจกรรมทางการตลาด

กิจกรรมทางการตลาด
BYD BD Auto Group ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนราธิวาส
BD Auto Group จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ประสบภัยได้ร่วมกันจัดเตรียมถุงยังชีพ